Yönetici Koçluğu

Yüksek teknoloji çağı, küreselleşme, rekabet ortamı ve bilginin hızlı iletişim ağı ile akışı, uzun vadede şirket çalışanlarının da aynı duyarlılık ve paralellikte ilerlemesini zorunlu kılmıştır. Gelecek korkusunu en aza indirgemiş yöneticiler, çalışanlar, yeni yönetim sistemlerini yakından takip etme ihtiyacı hissetmektedir.
Şirket; hedeflerini şirket misyonu ile paralel götürüyor, sürekli rakiplerinin yeniliklerini takip ediyor, kendisini yeniliyor, yaratıcı fikirlerin peşinden koşuyor. İlave olarak bireysel performans arttırıcı eğitimlere katılıyor, yakın ve uzak süreçleri önceden öngörme becerisini geliştiriyor. Buna ilave bir çok çabalar, yöntemler sayabiliriz.

Tüm bunlar sizin iç dinamiğinizi sürdürmenize, uzun vadede daha güçlü, daha farklı, daha vizyon sahibi olmanızı sağlayıp, şirket içinde geleceğe yönelik hep istenilen çalışan ya da yönetici kişi yapacaktır.

Yöneticinin ve onun çalışanlarının ruhsal tatmini, gelişimi, motivasyonunun yüksekliği, bu iç dinamiğinin pozitif olarak işe yansıması, şirketinin sadece rakamlar ile başarısı değil bir bütün olarak yönetimin, çalışanları ile bütünleşmesinin ve verimin sonucunu doğuracaktır.

Eminim iş yaşamınızda mutlaka bir kez, “işimde mutsuzum, bu ekip ile başım belada, yarın ne olacağım belli değil, aniden işten atılabiliriz, dolar yükseliyor, yine işten çıkarılmalar başlar, eve yorgun dönüyorum, patrona bir şey diyemiyorum, konuşamıyor, fikirlerimi söyleyemiyorum, değersizim, yalnızım, iş hiç bitmiyor, doğru karar alma yeteneğimi kaybettim, ne yapsam yaranamıyorum” gibi bir sürü iç konuşmaları yaşıyorsunuzdur.

Geleceğin mesleği olarak kabul edilen koçluk destekli süreç yolculuğunu,yönetici koçu, performans koçu ya da bireysel koçluk ile bu sorunları rahatlıkla aşabilirsiniz. Yaşadığınız süreçleri daha eğlenceli, stres yapmadan, farkındalığınızı artırarak, kendi iç potansiyelinizi yakalayarak, aslında ne kadar dinamik ve yaratıcı olduğunuzu keşfederek kendinize gülümsemeye başlayabilirsiniz.

Güven ve gizlilik politikasının çok önemli değerler olduğu bu süreç ve metod çalışmalarından bireysel kazancınız; yüksek oranda kendinizi keşfetme ve değerinizin farkındalığı, temel sorunun kaynağını bilme, yaratıcılığınızın neşesini görme, geleceğe umutla bakabilme gücü, yeni olanaklar arama bulma cesareti, korkularınızı aşma becerisi, birkaç saniye içinde stresi bitirme gücü, başlamış olduğunuz ama cesaretinizin kırıldığı noktaya daha da ustalaşarak varma, zamanınızı iyi yönetmek olacaktır.

Kısaca Yönetici Koçluğu sizi siz yapan tüm değerler ile yeniden dans etme fırsatıdır.

Yöneticiler

Yönetici Adayları

Çalışanlar

Koçluk, Size Neler Kazandırır?

Özgüven, çalışma disiplini ve her koşula göre çabuk uyumlanma ve uyumlatma başarısını ve becerisini destekler.

Bireyin, şirketin sağlıklı büyümesi için ileriyi önceden görme, planlama analiz yeteneğini artırır.

Yaratıcı fikirler ve yeni olanaklar için açık düşünceli, yargılayıcı olmadan dinleme becerisini geliştirir.

Sonuç odaklı iş delegasyonu yüksek, verimli toplantılar, organizasyonlar yapma becerisini artırır.

Yöneticilere, ulaşmak istedikleri hedeflere yönelik harekete geçmelerini kolaylaştırmak, içinde bulundukları süreci tam olarak değerlendirmek ve daha etkin bir yönetim performansı sergileyebilmeleri için çok daha geniş bir bakış açısı kazandırır.

Zor durumlarda, duygusal düşüşler yaşamadan, pratik çözümler üretebilecek farkındalık ve becerileri oluşturmayı kapsar.

Profesyonel yaşamda üst düzey uyum becerilerinin gelişmesini destekler.

Üst düzey yöneticinin vizyon, strateji geliştirme ve karar verme süreçlerinde destekleyici yol arkadaşlığı yapar.

İnsanları etkili yönetebilme ve “yüksek performanslı takımlar” takımlar kurmak için yöneticilerin, koçluk becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Çalışanların güçlü vizyonlar oluşturmalarını ve gelecek hedeflerini fark etmelerini sağlar

Çalışanı güçlendirir, motivasyonunu arttırır, eylemlerini kararlılıkla sürdürmesi için destekler.

Unutmayın – siz, her şeyden çok daha değerlisiniz, gelecek için şimdi ve bu andan itibaren kendinizde değiştirmek dönüştürmek istediğiniz her ne ise, önce sizin için, sonra sizin değer verdiğiniz diğer alanlar için de anlam kazanacaktır. Sevgi dolu anlamlar için…

— Bilge Öztoplu

Koçluk Hakkında Sık Sorulan Sorular

Kelime anlamı olarak koçluk ”coaching”; birini, bir yerden bir yere götürme anlamına gelir. Koçluk; istenen hedeflere  ulaşmak için, koç (coach) ve müşterinin (coachee) arasında kurulan planlı bir gelişim sürecidir. Bireylerin sahip oldukları potansiyellerini ortaya çıkararak, gerçekçi, ulaşılabilir hedeflere, hatta olasılıklara odaklanan bir öğrenme ve gelişim sürecidir. Koçluk; doğru sorular ile kişilerde farkındalık yaratma ve dönüşümsel  gelişim sanatıdır

Koçluk yapan kişinin, mutlaka Uluslararası geçerliliğe sahip olduğu belgelenmiş eğitim merkezlerinden mezunluğu ve bunun belgelenmiş olması, sürecin güvenirliği açısından önemlidir. Türkiye de bu  www.Icf.org (Uluslararası Koçluk Federasyonu-Turkey) sayfasında belirtilmiştir.

Koçluk alan kişilerin çalışacakları koçların ünvanlı olması yönünde beklentilerini karşılamak amacıyla bu mesleğe de resmiyet kazandırılmıştır. ( International Coaching Federation)-Uluslar arası koçluk federasyonu tarafından onaylı kurumlardan eğitim almış olmak, koçluğunun sanatı ve bireylere uygulanışı açısından  çok önemlidir.

Bir bireyin bir çok nedeni bulunmaktadır.

 • Kazanılacak bir durum vardır ve çok acildir, mecburidir, ilginçtir ya da bunların hepsidir;
 • Bilgi, beceri, güven ya da kaynaklarda bir eksiklik vardır;
 • Sonuçları hızlandırmak için bir istek vardır;
 • Bir başarısızlığın nedeni olarak iş ya da özel yaşamda bir düzeltme yapılması gereklidir;
 • Netlik eksikliği ve yapılması gereken seçimler vardır;
 • Birey, kişisel hedeflerine ulaşmakta etkili ya da destekleyici ilişkiler kuramazsa;
 • Birey son derece başarılıdır ve başarı artık bir soruna dönüşmeye başlamıştır;
 • İş ve özel yaşam dengesi bozulmuştur ve bu da istenmeyen sonuçlar yaratmaya başlamıştır;
 • Kişi kendi içindeki güçlü yönleri ve bunları en iyi nasıl geliştireceğini belirlememiştir;
 • Birey iş ve özel yaşamının daha basit, daha az komplike olmasını istemektedir; veya

Daha iyi organize olma ve kendi kendini daha fazla yönetebilme ihtiyacı vardır.

Koç ve müşteri ilişkisi açık iletişimdir. Ve yapılan kontratta gizlilik politikası temel ilkedir. Öğrenci koçluğunda dahi aileye ancak öğrencinin süreç sonuçları ile bilgi verilir. Koçluk alan kişinin bilgisi dışında bilgi verilmez.

Bir koç, müşterisi ile açık iletişim yolu izlemelidir. Sorular ile netlik sağlanarak, ön görüşme de bu detay özellikle konuşulur. Bu durum zaman, enerji ve finansal olarak bir anlaşmayı gerekli kılar. Ücretler koçun uzmanlık alanı ve deneyim düzeyi ile bağlantılı olarak değişebilir.  Bireyler, koçlukta geçirilmesi beklenen zaman kadar arzu edilen sonuçları da göz önüne almalıdırlar.

Hayır? Bireyin psikolojik sorunları  Koç’un kendi uzmanlık alanının içinde ise  bu ayrı  bir seans ile desteklenebilir.(Psikolog olup aynı zamanda  Koçluk yapan bir uzman  olabilir). Eğer Koç’un  uzmanlık alanı değilse  bir uzmana yönlendirmek için görev üstlenebilir.

Dünyada birçok değişim olmaktadır ve koçluk bu değişikliklerle başa çıkacak bir araç olarak ortaya çıkmıştır. Koçluk insanların iş ve özel hayatlarında önemli olan her konuya odaklanmalarına yardım eder. Günümüzde insanlar kendi hayatlarından sorumlu olma fikrine daha açıktırlar. Koçluk insanlara sadece bunun için yardım eder; bu şekilde de bireysel, sosyal, toplumsal büyümeye yardımcı olur.

Koçlukta,   süreç  en az 6-en fazla 12 seans olarak tavsiye edilir. Bireyin ihtiyacına göre bu seans sayısı azaltılıp, çoğaltılabilir. Bu konuda hedeflerin türü, bireyin kendi gelişimini içselleştirme süreci gibi faktörler göze alınarak süreç sayısına birlikte karar verilir.

Profesyonel koçluk hedef belirlemek, sonuç yaratmak ve kişisel değişim yönetimi ile bireyin hayatına odaklanan farklı bir hizmettir.

Birden fazla koçla görüşerek, ‘’size rahat gelecek’’ kişiyi belirleyin. Koçu tanıyın, içtenlikle kendinizi iletişime  hazır olup olmadığınıza karar verin, demo isteyin, bol soru sorun ve takıldığınız konularda açık iletişimde bulunun.

Koçluk kişisel bir görüşme ile başlar, Bireyin var olan olanaklarına göre , fiziksel konumuna göre ister yüz yüze ister telefon yada olası telekonferans yöntemi ile de yapılabilir. Koçluk ilişkisinin kapsamı belirlenir, harekete geçmek için öncelikler ayarlanır ve ulaşmak istenilen sonuçlar oluşturulur. Takip eden koçluk seansları, önceden belirlenmiş zaman süresinde tamamlanmak üzere, yine yüz yüze ya da telefonla yapılabilir. Seanslar süreci arasında müşteri tarafından karar verilmiş ve uygulanacak eylem adımlarından haberdar edinilmesi beklenilir. Değerlendirmeler, ölçümler yapılır. Süreç içinde beklenmeyen ama farkındalık ile oluşmuş yeni konular üzerinden birey  isterse ayrı bir seans süreci yaratılabilir.  Metodlar, yöntemler, modeller, kavramlar koçluk görüşmelerine dahil edilerek, kişinin kendisinin ve başkalarının farkındalığını arttırmak, bakış açısını geliştirmek, içe bakışı sağlamak, fırsatlar ve girişimlere yeniden bakabilmek ve kendi dinamiğini  ilerletmek için gerekli alt yapı teknikleridir.

Başarılı olmak için koçluk ilişkisinde bireyi tanımak adına  belirli sorular sorar, davranış modellerini öğrenir,  bunların hepsi de belirli amaçlara yöneliktir.

Özellikle bireyden istenenler: Odaklanma, Gözlem, Dinleme, Kişisel disiplin , Tarz – Şefkat, Mizah, Kişisel kontrol, Cesaret, Ciddiyet ve seanslara zamanında katılım…

Bireydeki  dönüşüm dikkate alınır. Bireyin varmak istediği konulardaki performans geri bildirimi önemlidir. Bireyin tatmini,  yeni ve aşmak istediği konularda göstermiş olduğu becerisinde olan dönüşümsel tutumdur. Bireyin farkındalığının artması, değer kriterlerinin istediği  sisteme göre paralel hareket ettirme yeteneğindeki artırımı, seans başındaki ölçümler ile seans sonrası ölçümlerin farkı göreceli olarak başarıyı ölçümlemektedir. Esas başarı bireyin eylem adımlarındaki kararlılığı ve sürdürülebilirliğidir. Bunu destekleyen metodlar bireyi ölçebilecek durumdadır.

Hemen İletişime Geçin

Şimdi, harekete geçme zamanı.

  Duyuru,Etkinlik,Yeni Yazı vb. uygulamalardan haberdar olmak üzere E-posta adresime Bilge Öztoplu'dan mail gönderilmesini istiyorum.